Продукти

новини

16.06.2017
Летен корпоративен отпуск 2017
повече...
15.06.2017
“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ЗАРЕЖДАЩА СТАНЦИЯ ЗА ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА
повече...
Fax +359 431 62 230 ; +359 431 63 134 
e-mail: caproni@caproni.bg 
web : www.caproni.bg  
Свържете се с нас чрез тази форма
Copyright © 2007-2017 CAPRONI JSC. All rights reserved.