Продукти

новини

28.07.2020
Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон отправя покана за извършване на ремонт и модернизация на машина MCV 800
повече...
21.07.2020
"Капрони"АД ще бъдe в корпоративен отпуск през 33-та и 34 -та календарни седмици
повече...
Fax +359 431 62 230 ; +359 431 63 134 
e-mail: caproni@caproni.bg 
web : www.caproni.bg  
Свържете се с нас чрез тази форма
Copyright © 2007-2020 CAPRONI JSC. All rights reserved.