Зареждане...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

  • 20-09-2021

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА КОНТУРНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ I ГР. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за предварителна (груба) и окончателна контурна обработка на лагер монолитен 2 гр. ВН 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 2 гр. ВН 3.3. Чертежен № 111 2250 020 – CNS “ЧС“ 28500 01 00-00R “ЧС“ 28558 00 04-00HD “ЧС 3.4. Заготовка – черт. № 111 2250 020H CNS-AL – плътен профил 28500 01 00 01 00RA 3.5. Вид на материала – AlSn3Cu4 3.5.1. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.5.2. Начин на получаване – отливка 3.5.3. Тегло на заготовката – 0,200 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. За Лагер реверсивен № 28500 01 00-00R “ЧС“: - Грубо обрязване 2 х ф37.52-0,02 (дължина L68.96-0,04) - Окончателно обрязване 2 х ф37.4-0,03/-0,04 (дължина L68.8-0,01) 4.1.2. За Лагер нормален № 111 2250 020 – CNS “ЧС“ и 28558 00 04-00HD “ЧС - Окончателно обрязване 2 х ф37.4-0,03/-0,04 (дължина L68.8-0,01) 4.2. Необходима производителност – 140 дет./ час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите Да се използват наличните палцеви фрези ф16. 8. Специални изисквания към машината 8.1. Машината да бъде двупозиционна, с два работни шпиндела. 8.2. Приборите на машината да осигуряват базиране по предварително набити тефлонови втулки с диаметри ф18 +0,015/+0,050 и ф19+0,050/+0,080 8.3. Надеждно да се реши охлаждането и отвеждането на стружките, за да няма теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода около машината. 8.4. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините. 9. Приложение: Конструктивна документация: Детайли – черт. № 111 2250 020 – CNS “ЧС“ 28500 01 00-00R “ЧС“ 28558 00 04-00HD “ЧС Заготовки – черт. № 111 2250 020H CNS-AL 28500 01 00 01 00RA Валидност на поканата: 20.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 20.09.2021г.

Други новини

На вниманието на нашите клиенти! Китайски производители злоупотребяват с наши изделия

10-11-2021

Фалшиви e-mail съобщения

30-09-2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11-01-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Последни новини

На вниманието на нашите клиенти! Китайски производители злоупотребяват с наши изделия

10-11-2021

Фалшиви e-mail съобщения

30-09-2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11-01-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

02-10-2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28-07-2020