Зареждане...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

  • 14-09-2022

Описание

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовки на лагери по следното Техническо задание 1. Отрезната машина е предназначена за отрязване на заготовки за лагери „СП“,О“гр.,1гр.,2-ра гр. 2. Брой машини – 1бр. 3. Заготовките за рязане, техните размери и технически изисквания са псочени на приложените чертежи. 3.1. Лагер „СП”-28.414.03 А-7; 3.2. Лагер „0”гр.- 2867.00.07AL; 3.3. Лагер 1-гр.-111 1080 00 01А-2L; 3.4. Лагер 2-гр.-111 2250 020CNS-AL; 4.Изискванията към заготовките след операция отрязване са посочени на приложените технологични скици - заготовките за лагерите да са без усенъци и чаплъци от рязането. 5. Зареждане на отезната машина - същата да е снабдена с магазин за зареждане минимум 10 пръчки за серво лагер. 6. Производителност: 6.1. Лагер „СП”-min 4500бр./за 420 мин. 6.2. Лагер „0”гр.-min 3000бр./за 420 мин. 6.3. Лагер 1-гр.-min 1500бр./за 420 мин. 6.4. Лагер 2-гр.-min 700бр./за 420 мин. 7. Бърз и лесен монтаж на диска или лентата за рязане, лесно презаточване на инструмента. 8. Изисквания към извеждане на стружките от зоната за рязане – отвеждането и събирането им да става в бункер. Заготовките за лагери да са без полепнали по тях стружки. 9. Машината да е с цифрово програмно управление – осигуряваща лесна настройка и корекция на размера. 10. Към машината да бъде монтиран брояч за запаметяване броя на отрязаните детайли. 11. Охлаждаща система- ACCU-LUBE LB5000. 12. Материал на лагерите „СП”, „0” и І-гр. –AlSn6Cu4- за 2 –ра група AlSn3Cu4. 13. Вид на ел.ток и напрежение 380V/50Hz. 14. Да бъдат спазени всички изисквания за техника на безопасност. Приложение: 1.Чертежи: 1.Лагер „СП“-28.414.03А-7 2.Лагер“О“гр.2867.00.07AL 3.Лагер 1-гр.-111 1080 00 01A-2L 4.Лагер 2-гр.-111 2250 020CNS-AL 2.Tехнологични скици на заготовките след рязане ТС: 1.28.414.03A-73;2.2867.00.07АL3;3.-111 1080 00 01A-2L3;4.111 2250 020CNS-AL3 Валидност на поканата: 14.10.2022г. Лице за контакти: инж. Илчев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 14.09.2022г.

Други новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Търговски панаир Bauma 2022

07-07-2022

Корпоративен отпуск

06-06-2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

01-06-2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

01-06-2022

Последни новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023