Зареждане...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

  • 15-09-2021

Описание

"Капрони” АД - гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАНЕ НА ДВУСТЕН НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА I, II и III гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината е предназначена за окончателно фрезоване на двустена на зъбни колела водещи 1, 2 и 3 гр. както и фаски преди химико-термична обработка. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината: 3. Наименование на детайла – Вал-зъбно колело водещо. 3. От кое изделие е – ХЗП 1, 2 и 3 гр.ВН 3. Чертежен № 28601 00 09-00N (Х001N) № 2870 00 09-00 (Х003) № 28193 00 05-00N2 (Х181) № 28454 00 05-00N (Х443) № 28351 00 04-00 (Х343) № 28234 00 05-00 (Х230) № 28145 05 01 (вал Х155) № 28652 00 02-01 (Х646-2) № 28652 00 01-01H (X646-1) № 28146 00 01-01 (Х156) № 28752 00 01-00D (Х692D) № 28769 06-00H (Х761) - Tаблица с основните размери на зъбни колела 1,2 и 3 гр. 3. Вид на материала – 18NiCrMo5; 16CrNi5 3. Твърдост на материала – НВ 179...207 3. Начин на получаване – прокат. 3. Тегло на заготовката – 0,100÷0,400 кг. 4. Обработка на детайла: 4. Операции, които ще извършва машината: 1. Фрезоване двустен и фаски на зъбни колела 1, 2 и 3 гр. 4. Необходима производителност – 80 дет./час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите: По възможност да се използват стандартни инструменти . 8. Специални изисквания към машината: 8. Отклонението от симетрия спрямо центровите отвори на детайла - ≤ 0,03 мм 8. Осигуряване на надеждно охлаждане в зоната на рязане. 8. Фрезоването на двустените да се извършва по възможност при подпиране със заден център. 8. Зоните за обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части на машината да бъдат напълно закрити. 8. Машината да бъде снабдена с манипулатор и магазин за минимум 40 детайла. 8. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕC - за безопасност на машините. 9. Приложение : 9. Конструктивна документация: № 28601 00 09-00N (Х001N) № 2870 00 09-00 (Х003) № 28193 00 05-00N2 (Х181) № 28454 00 05-00N (Х443) № 28351 00 04-00 (Х343) № 28234 00 05-00 (Х230) № 28145 05 01 (вал Х155) № 28652 00 02-01 (Х646-2) № 28652 00 01-01H (X646-1) № 28146 00 01-01 (Х156) № 28752 00 01-00D (Х692D) № 28769 06-00H (Х761) 9. Таблица с основните размери на зъбни колела 1, 2 и 3 гр. Валидност на поканата: 15.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 15.09.2021г.

Други новини

На вниманието на нашите клиенти! Китайски производители злоупотребяват с наши изделия

10-11-2021

Фалшиви e-mail съобщения

30-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11-01-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

02-10-2020

Последни новини

На вниманието на нашите клиенти! Китайски производители злоупотребяват с наши изделия

10-11-2021

Фалшиви e-mail съобщения

30-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11-01-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

02-10-2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28-07-2020