Зареждане...

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

  • 01-11-2023

Описание

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло I гр. 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за окончателна обработка на тяло за ХЗП 1 гр. по приложения чертеж. Изпълнение - линеен тип с придвижване на приспособленията и детайлите през работните позиции. Ред на разполагане на работните позиции: - Поз. 1 – Зареждане на детайлите – ръчно; - Поз. 2.1. и 2.2. – Пробиване на отвори 4 х ø8,5; Грубо разстъргване 2 х ø 25; - Поз. 3.1. и 3.2. – Разстъргване освобождения 2 х R12,5 и пробиване на отвори 4 х ø8,5; - Поз. 4.1. и 4.2. – Измерване позиция на детайла и пробиване отвори 2 х ø5G7; - Поз. 5.1. – Фрезоване чело и пробиване отвори 2 х ø5G7; - Поз. 5.2. – Фрезоване чело и финишно разстъргване 2 х ø 25,5; - Поз. 6.1. и 6.2. – Фрезоване канали за уплътнение; - Поз. 7.1. и 7.2. – Изчеткване на челата/снемане на заусенъци 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – тяло 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 гр. ВН Чертежен № 2872 00 02-00N 3.3. Заготовка – черт. № 51144.280.00Б-R Вид на материала – 6082Т6 EN573-3 3.3.1. Твърдост на материала – НВ 105-120 3.3.2. Начин на получаване – прокат 3.3.3. Тегло на заготовката – 0,400...0,750 кг. 4. Необходима производителност – 90 дет./ час за типоразмер 1 см3; – 70 дет./ час за типоразмер 9,8 см3; 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти 8. Специални изисквания към машината 8.1.Надеждно решаване на въпроса с охлаждането по време на работа и отвеждането на стружките 8.2.Самоцентроващи приспособления за захващане на детайлите 8.3.Не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 8.4.Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ 9. Приложение Конструктивна документация – 2872 00 02-00N - 51144.280.00Б-R Валидност на поканата: 01.12.2023г. Лице за контакти:инж.Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 01.11.2023 г.

Други новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023

Международно изложение IAA Mobility

28-07-2023

Корпоративен отпуск 2023

28-07-2023

Последни новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023

Международно изложение IAA Mobility

28-07-2023