Зареждане...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

  • 11-01-2021

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената модернизация Обект на модернизация е съществуващ трипозиционен стенд за функционално изпитание на ХЗП 1гр.с инв.№430460. Целите на модернизнизацията са: Трите позиции да се оборудват с баркод четци за QR-код; Да се проектират нови хидравлични прибори/механизми за закрепване и затягане на помпите; Да се преработят всички хидравлични връзки на стенда,с цел свързването му към съществуващата хидравлична схема на масленото стопанство в участък Изпитание на ОП 100; Да се добави софтуерна възможност на стенда за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на“Капрони“. Да се извърши диагностика на хидравличните,механичните и електронни компоненти на съществуващия стенд и при необходимост да се отремонтират или заменят с нови. 2. Количество на заявените стендове – 1 бр. (3 позиции) 3. Изпитвани изделия на стенда 3. Наименование на изделието - ХЗП 1 гр. единични до типоразмер 9,8 см3 вкл. 3. Чертежен № - основни помпи 1 гр. 10А(С)1÷9,8Х026 - черт. № 2871 00 00-00N 1 гр. 10А(С)1÷9,8Х027 - черт. № 2872 00 00-00N 3.3.Тегло на помпите – 0,3...1,5 кг. 4. Изпитание на помпите 4. Операции, които ще извършва стенда: ● Разчитане на QR –кода, маркиран на тялото на помпата, идентифициране на помпата и зареждане на съответната програма за изпитание според посока на въртене и работен обем. Четецът трябва да има възможност за ръчно или автоматично позициониране, взависимост от габаритите на помпите. ● Стартиране на програмата – извършва се от оператора, след куплиране на помпата към позицията. ● Сработване и функционално изпитание по въведена в контролера програма, съобразена с ТУ 02/14-07/02 за ХЗП 1 гр.; ● Автоматично окачествяване на помпата, според получените резултати, като: - в случай, че е годна – стенда отбива означение върху тялото на помпата; - в случай че е негодна – стенда подава звуков и/или светлинен сигнал. ● Запис на данните от изпитанието в сървъра на „Капрони“в две различни таблици за годни и негодни помпи. Записвани данни: • Номер на помпата; • Температура на маслото - оС; • Честота на въртене на вала на двигателя – n, min-1; • Въртящ момент при номинално налягане – Мв; • Дебит при номинално налягане – Q, л/мин. • Механичен КПД – 第¬м, % • Обемен КПД - 第¬v, % • Общ КПД - 第¬, % Възможност на софтуера за автоматично изчертаване на графики: • Дебит/ налягане; • Въртящ момент/ налягане; 4. Необходима производителност Взависимост от работния цикъл. Ориентировъчен капацитет - 10 000 помпи/месец при едносменен режим на работа. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към стенда: 7. Максимално налягане, при което ще се изпитват помпите – 330 bar 7. При изпитание на реверсивни помпи, се записват данните и в двете посоки на въртене; 8. Специални изисквания към стенда 8. Стендът да бъде свързан с наличното маслено стопанство и филтрираща система съгласно съществуващата МТ-схема на участък Изпитание; 8. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на стендова апаратура. 9. Приложение • Конструктивна документация – 1 гр. 10А(С)...Х026 - черт. № 2871 00 00-00N 1 гр. 10А(С)...Х027 - черт. № 2872 00 00-00N • МТ схема Валидност на поканата: 11.02.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 11.01.2021г.

Други новини

На вниманието на нашите клиенти! Китайски производители злоупотребяват с наши изделия

10-11-2021

Фалшиви e-mail съобщения

30-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20-09-2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

02-10-2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28-07-2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА Al СПЛАВИ С

08-04-2020

Последни новини

На вниманието на нашите клиенти! Китайски производители злоупотребяват с наши изделия

10-11-2021

Фалшиви e-mail съобщения

30-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20-09-2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13-09-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

02-10-2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28-07-2020