Зареждане...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

  • 02-10-2020

Описание

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли. 1.Наименование и кратка характеристика на заявеният обработващ център. Центърът е предназначена за обработване на тяло за ХЗП 1гр.,тип Х027 2.Количество на заявеният обработващ център-1бр. 3.Обработваем детайл на машината 3.1.Наименование на детайла-тяло 3.2.От кое изделие е-ХЗП 1гр. 3.3.Чертежен №2872 00 02 -00N-X027 №28573 00 02-00N-X027…12XSN №2870 00 07-00Х003 №28350 00 01-00-X348 3.4.Заготовка-черт.№51144.280.00Б-1-А-W4-1-0 3.4.1.Вид на материала-Al сплав 6082 Т6 ЕН573-3 3.4.2.Твърдост на материала-НВ 105...120 3.4.3Начин на получаване-прокат 3.4.4.Тегло на заготовката-0,3...0,7кг. 4.Обработка на детайла: 4.1.Операции,които ще извършва обработващият център: Пълна механична обработка на детайлите по приложените чертежи. 4.2.Необходима производителност -40 дет./час за детайли без отвори на страничните лица,тип Х027 -30дет./час за детайли с отвори на страничните лица,тип Х003 5.Вид на ел.ток и напрежение-380/220V 6.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха-0,6МPa 7.Изисквания към инструментите: -Да се използват стандартни инструменти; 8.Специални изисквания към обработващият център 8.1.Обработващият център да е оборудван с два вертикално разположени мотор-шпиндела; 8.2.Максимална мощност на шпинделите-не по малко от 10Кв 8.3.Възможни максимални обороти на шпиндела-не по малко от 15 000мин¬¹ 8.4.Дължината на масата на центъра -не по малка от 2000мм. 8.5.Широчината на масата-не по малка от 500мм. 8.6.Центъра да е снабден с два магазина за инструменти с капацитет минимум 2х24бр. 8.7.Инструментална система HSK-63A 8.8.Максимален диаметър на инструментите-ф100,или повече 8.9.Максимална дължина на инстументите-250мм.,или повече 8.10.Центъраът да бъде с разделител на масата,с възможност за работа в едната работна зона,докато на другата се зареждат детайли. 8.11.Основни управляеми линейни оси на машината-Х,Y, Z 8.12.Скорост на бързите ходове по линейните оси-не по малки от 24м/мин. 8.13.Допълнителни синхронно въртящи се“В“оси-2бр./работна зона/общо 4бр.за машината/ 8.14.Препоръчително е единият шпиндел да разполага с допълнителна Z1-ос,независимо управляема от основната Z-ос,като ходът на Z1-оста да бъде не по малко от ±10мм. 8.15.Препоръчително е центърът да е снабден с мерително устройство за дължината на инструмента 8.16.Охлаждащата система за МОТ през шпиндела с налягане от 40 bar. Препоръчително е 60-70 bar 8.17.Aвтоматично зареждане/отреждане на детайлите посредством 6-осен манипулатор.Времето за работа на манипулатора не трябва да надвишава времето за механична обработка на два детайла.Точност на позициониране на манипулатора-не повече от ±0,2мм 8.18.Центъра да е оборудван с 4бр.приспособления за затягане.За предпочитане самоцентроващ тип 8.19.Центъра да е със затворена работна зона,като не се допуска теч на охлаждащата течност,масла и стружки по пода на работното помещение; 8.20.Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на CNC-машини. 9.Приложение 9.1.Конструктивна документация- Чертежен №2872 00 03-00N-Х027 №28573 00 02-00N-Х027...12XSN №2870 00 07-00-Х003 №28350 00 01-00-Х348 Валидност на поканата: 02.11.2020г. Лице за контакт: инж. Aнтон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 02.10.2020г.

Други новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28-07-2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ

13-04-2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

17-02-2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

10-07-2019

Последни новини

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023