Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

  • 17 Feb 2020

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в агрегатна машина ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА 2 СПЕЦИАЛНИ РАЗТОВАРВАЩИ КАНАЛА НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР” ОТ ХЗП - 1, 2 и 3 гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината да се доработи/модернизира за обработване на 2 специални разтоварващи канала на лагери за ХЗП 1, 2 и 3 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3. Наименование на детайла – лагер 3. От кое изделие е – ХЗП 1, 2 и 3 гр. ВН 3. Чертежен №: Лагер 1 гр. нормален – черт. № 111 1080 001 CN Лагер 1 гр. реверсивен – черт. № 28447 00 09R Лагер 1 гр. с намалена широчина – черт. № 28573 00 16-XS Лагер 2 гр. нормален – черт. № 11 2250 020...CNS „ЧС” – L16,9; L19,8; L24,96 Лагер 2 гр. реверсивен – черт. № 28500 01 00-00R „ЧС” Лагер 2 гр. „HD”, „D” и „DS” вариант – черт. № 28558 00 04-00HD „ЧС” Лагер 3 гр. нормален – черт. № 28136 02 00-00 – L24,96; L29,46 Лагер 3 гр. реверсивен – черт. № 28583 10-00R 3. Заготовка – черт. № 111 1080 001 A-1 черт. № 28447 00 09R-1-2L черт. № 111 2250 020H CNS-A черт. № 28500 01 00 02R черт. № 28136 02 01-00A черт. № 28583 00 01RA 3.4.1. Вид на материала – AlSn2.5Cu4; AlSn3Cu4 3.4.2. Твърдост на материала – НВ ≥95 3.4.3. Начин на получаване – отливка 1. Тегло на заготовката – 0,100÷0,300 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: • За Лагер 1 гр. нормален – черт. № 111 1080 001 CN Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 1 гр. реверсивен – черт. № 28447 00 09R Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 1 гр. с намалена широчина – черт. № 28573 00 16-XS Пробиване на 2 отв. ø 4,8 и разстръгване на 2 канала ø 5±0,1 • За Лагер 2 гр. нормален – черт. № 11 2250 020...CNS „ЧС” Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 2 гр. реверсивен – черт. № 28500 01 00-00R „ЧС” Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 2 гр. „HD”, „D” и „DS” вариант – черт. № 28558 00 04-00HD“ЧС“ Пробиване на 2 отв. ø 6,8 и разстръгване на 2 канала ø 7+0,1 • За Лагер 3 гр. нормален – черт. № 28136 02 00-00 Пробиване на 2 отв. ø 9,3 и разстръгване на 2 канала ø 9,6±0,05 • За Лагер 3 гр. реверсивен – черт. № 28583 10-00R Пробиване на 2 отв. ø 9,3 и разстръгване на 2 канала ø 9,6±0,05 4.2.Необходима производителност: • 180 дет./час при зареждане на лагери само от една група • 360 дет./час при зареждане на лагери от двете, или трите групи 4. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 5. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 6. Изисквания към инструментите: • Да се използват стандартни твърдосплавни пробивни инструменти; • Да се използват ножове съгласно чертежи: Г32108 001А- ø 5; Г32109.001А- ø 7; 28583 01 00 00 00RD И1- ø 9,6 7. Специални изисквания към машината: 7. Възможност за едновременна обработка на трите групи лагери, както и на лагери от всяка група по отделно 7. Обработка на лагери 2 и 3 гр. да се извършва при набита тефлонова втулка; 7. Надеждно решаване на охлаждането по време на работа и отвеждане на стружките 7. Машината да е със затворена работна зона, като не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 7. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ. 8. Приложение : Конструктивна документация - 111 1080 001 CN 28447 00 09R 28573 00 16-XS 111 2250 020 – CNS „ЧС” 28500 01 00 00R „ЧС” 28558 00 04-00HD „ЧС” 28136 02 00-00 28583 10-00R Валидност на поканата: 17.03.2020г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на17.02.2020г.

Оther news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

10 Jul 2019

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

15 Jun 2017

Latest news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020