Loading...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

  • 15 Jun 2017

Description

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обработване на зъбни колела I и II гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината е предназначена за предварително и окончателно зъбофрезоване на зъбни колела 1 и 2 гр. с прави и наклонени зъби - преди и след химико-термична обработка. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината: 3.1. Наименование на детайла – вал-зъбно колело водещо; вал-зъбно колело водимо. 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 и 2 гр. ВН Чертежен № 28601 00 09-00N ; (X001N) № 28601 00 10-00N ; (X001N) № Н10А 3,65...8,35 - 1 ; (X001 helicoidal) № Н10А 3,65...8,35 - 2 ; (X001 helicoidal) № 28193 00 05-00N2 (X181) № 28573 00 06-00 (X562) № 28573 00 05-00 (X562) № 2861 00 13-00 (X006) № 2861 00 15-00 (X006) № Н46113 038 00 (X006 helicoidal) № Н46114 020 00 (X006 helicoidal) № 2893 00 01-01Н (Х067Н) 3.3. Вид на материала – 18NiCrMo5; 16CrNi5 3.4. Твърдост на материала – НВ 179…207 преди ХТО; HRC 58...62 след ХТО 3.5. Начин на получаване – прокат 3.6. Тегло на заготовката – 0,100÷0,200 кг. 3.7. Дължина на зъбните колела – 34 ÷ 200 мм 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. Зъбофрезоване предварително на „сурови“ зъбни колела 1 и 2 гр. с прави и наклонени зъби; почистване на заусенъците от фрезоването; 4.1.2. Зъбофрезоване окончателно на „сурови“ зъбни колела 1 и 2 гр. с прави зъби; почистване на заусенъците от фрезоването; 4.1.3. Зъбофрезоване финишно на закалени зъбни колела 1 и 2 гр. с прави и наклонени зъби; ориентация на зъбите на инструмента и обработваното зъбно колело. 4.2. Необходима производителност – 30 ÷ 120 дет./ час в зависимост от групата и типоразмера. Целеви режими на рязане: Vc=300 м/мин. за фрезоване на „сурови“ зъбни колела; f = 0,7 мм/об. – преход 1 f = 0,4 мм/об. – преход 2 Vc=100 м/мин. за фрезоване на закалени зъбни колела; f = 0,4 мм/об. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите: Да се използуват наличните инструменти с габаритни размери: - За 1 гр. - Ø50 х Ø16 х 70 мм; Ø50 х Ø22 х 70 мм; - За 2 гр. - Ø50 х Ø22 х 70 мм; Ø50 х Ø22 х 90 мм; Ø50 х Ø22 х 120 мм; 8. Специални изисквания към машината: 8.1. Програмно управляема ос на завъртане на бабката на фрезовия шпидел с резолюция 0,001о; 8.2. Базиране на обработваните зъбни колела – между центри и по чело на късата шийка чрез зъбена втулка; 8.3. Осигуряване на надеждно охлаждане в зоната на рязане; 8.4. Зоните за обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части на машината да бъдат напълно закрити; 8.5. Машината да бъде снабдена с манипулатор и магазин за минимум 40 детайла; 8.6. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините; 9. Приложение: 9.1. Конструктивна документация – Чертежен № 28601 00 09-00N ; (X001N) № 28601 00 10-00N ; (X001N) № Н10А 3,65...8,35 - 1 ; (X001 helicoidal) № Н10А 3,65...8,35 - 2 ; (X001 helicoidal) № 28193 00 05-00N2 (X181) № 28573 00 06-00 (X562) № 28573 00 05-00 (X562) № 2861 00 13-00 (X006) № 2861 00 15-00 (X006) № Н46113 038 00 (X006 helicoidal) № Н46114 020 00 (X006 helicoidal) № 2893 00 01-01Н (Х067Н) Валидност на поканата: 15.07.2017г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 15.06.2017г.

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023