Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

  • 10 Jul 2019

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управление на масленото стопанство към стендове за функционални изпитания на ХЗП-1,2 и 3 гр. по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 1.Наименование и кратка характеристика на заявената система . Обект на разработката е изграждане на централизирано маслено стопанство в участък“Изпитание“ на ОП 100 в „Капрони“ АД,с каскадна филтрация на маслото10µm и захранване на наличните 7бр.изпитвателни стендове на гравитачен принцип. 2.Количество на заявената система – 1 бр. 3.Необходим капацитет на системата Системата трябва да разполага с 2 до 3 резервоара за отработено масло и 1основен резервоар за чисто масло,всеки с вместимост приблизително 3 тона. 3.1 Работа със стендове Системата следва да бъде проектирана за работа със следните налични стендове: -Стенд програмен 3-позиционен за ХЗП 1гр.-1бр. -Стенд програмен 4-позиционен за ХЗП 1гр.-1бр. -Стенд ръчен 2-позиционен за ХЗП 1гр.-1бр. -Стенд ръчен 4-позиционен за ХЗП 2гр.-3бр. - Стенд ръчен 4-позиционен за ХЗП 3гр.-1бр. Стендовете разполагат със собствени резервоари с капацитет до 400л.,в които ще се събира отцедъчното масло от изпитаните помпи.Системата трябва да свързва посредством кранове тези резервоари с наличната на площадката центрофуга. 3.2.Необходим дебит,подаван на стендовете Необходимият максимален дебит на работа на всички стендове общо е 800л/мин. 3.3.Необходимо налягане на входа на стендовете Системата следва да подава на входа на стендовете масло с налягане 0,2 ÷ 0,5 bar 3.4.Необходима работна температура на маслото Използваното масло е МХЛ32,като температурния му диапазон на входа на стендовете следва да бъде 40º плюс 5ºС.За целта да се предвидят необходимите нагреватели и охладители със съответните мощности. 4. Изпитвани изделия на стендовете 4.1.Наименование на изделието-ХЗП 1,2,3 гр.единични,сдвоени и строени помпи 4.2.Чертежен №-основни помпи 1гр.10А/С/1÷9,8Х027-черт.№ 2872 00 00-00N 2гр.20А/С/4,5÷36Н Х006-черт.№2861 00 00-00N 3гр.30А/С/17÷60Н Х146 черт№28136 00 00 00-00Н 4.3.Тегло на помпите-0,3...5кг. 5.Изпитание на помпите 5.1.Операции,които ще извършват стендовете: Сработване и функционално изпитание по въведена в контролера програма,съобразена с ТУ 02/14-07/02 за ХЗП1гр.;№0479837-00 за ХЗП 2 и 3гр. 6.Вид на ел.ток и напрежение-380/220V 7.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха-0,6МРа 8.Изисквания към филтрацията на маслото: -Отработеното масло от изпитаните зъбни помпи трябва да се отвежда по съответни колектори към резервоарите за отработено масло,като при това се филтрира каскадно от 100 до 25µm. -Постъпващото на входа на стендовете масло следва да бъде с фина филтрация до 10µm. 9.Специални изисквания към системата 9.1.Да са спазени изискванията по техника на безопастна работа на стендова апаратура. 9.2.Между стендовете да се създаде носеща метална конструкция с необходимата ферма и парапети и височина 2.10÷2.40м. 9.3.Всички входни и изходни колектори,свързващи системата към стендовете, трябва да бъдат разположени върху изградената метална конструкция. 9.4.Системата трябва да работи автономно,като поддържа автоматично упоменатите по-горе параметри като дебит,работна температура,филтрация,нива на маслото.Изключение от това прави единствено подключването на центрофугата в системата,което ще се осъществява периодично от оператор. 9.5.Не се допускат течове в системата. 9.6.Под всички филтриращи елементи и циркулационни помпи да се предвидят метални тави за обиране на утечките при обслужване. 10.Приложение Конструктивна документация- 1гр.10А/С/...Х027-черт.№2872 00 00-00N 2гр.20А/С/...Х006-черт.№2861 00 00-00N 3гр.30А/С/...Х146-черт.№28136 00 00 00-00H МТ-схема на участък“Изпитание“,ОП 100 Валидност на поканата:10.08.2019г. Лице за контакти:инж.Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 10.07.2019г.

Оther news

Hannover Messe 2023

8 Mar 2023

International Fluid Power Exposition

8 Mar 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

3 Jan 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ

3 Oct 2022

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

15 Jun 2017

Latest news

Hannover Messe 2023

8 Mar 2023

International Fluid Power Exposition

8 Mar 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

3 Jan 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ

3 Oct 2022

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

12 Sep 2022

Trade Fair Bauma 2022

7 Jul 2022

Corporate summer holidays

6 Jun 2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

1 Jun 2022