Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

  • 20 Sep 2021

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА КОНТУРНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ I ГР. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за предварителна (груба) и окончателна контурна обработка на лагер монолитен 2 гр. ВН 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 2 гр. ВН 3.3. Чертежен № 111 2250 020 – CNS “ЧС“ 28500 01 00-00R “ЧС“ 28558 00 04-00HD “ЧС 3.4. Заготовка – черт. № 111 2250 020H CNS-AL – плътен профил 28500 01 00 01 00RA 3.5. Вид на материала – AlSn3Cu4 3.5.1. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.5.2. Начин на получаване – отливка 3.5.3. Тегло на заготовката – 0,200 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. За Лагер реверсивен № 28500 01 00-00R “ЧС“: - Грубо обрязване 2 х ф37.52-0,02 (дължина L68.96-0,04) - Окончателно обрязване 2 х ф37.4-0,03/-0,04 (дължина L68.8-0,01) 4.1.2. За Лагер нормален № 111 2250 020 – CNS “ЧС“ и 28558 00 04-00HD “ЧС - Окончателно обрязване 2 х ф37.4-0,03/-0,04 (дължина L68.8-0,01) 4.2. Необходима производителност – 140 дет./ час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите Да се използват наличните палцеви фрези ф16. 8. Специални изисквания към машината 8.1. Машината да бъде двупозиционна, с два работни шпиндела. 8.2. Приборите на машината да осигуряват базиране по предварително набити тефлонови втулки с диаметри ф18 +0,015/+0,050 и ф19+0,050/+0,080 8.3. Надеждно да се реши охлаждането и отвеждането на стружките, за да няма теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода около машината. 8.4. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините. 9. Приложение: Конструктивна документация: Детайли – черт. № 111 2250 020 – CNS “ЧС“ 28500 01 00-00R “ЧС“ 28558 00 04-00HD “ЧС Заготовки – черт. № 111 2250 020H CNS-AL 28500 01 00 01 00RA Валидност на поканата: 20.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 20.09.2021г.

Оther news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Latest news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28 Jul 2020