Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА МАШИНА

  • 20 Sep 2021

Description

Описание “Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА МАШИНА ЗА ВЪНШНО ФРЕЗОВАНЕ НА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ I ГР. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за предварителна (груба) и окончателна контурна обработка на лагер монолитен 1 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 гр. 3.3. Чертежен № 111 1080 001 CN № 28447 00 09R Заготовка – черт. № 111 1080 001 A – 2L 28447 00 09 R – 1 – 2L 3.3.1. Вид на материала – AlSn6Cu4 3.3.2. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.3.3. Начин на получаване – отливка 3.3.4. Тегло на заготовката – 0,100 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. За Лагер реверсивен № 28447 00 09R: - Грубо фрезоване 2 х ф 25,65 -0,01 (дължина L47,65-0,03) - Окончателно обрязване 2 х ф25,51/-0,01 (дължина L47,5 -0,01) 4.1.2. За Лагер нормален № 111 1080 001 CN - Окончателно фрезоване 2 х ф25,51/-0,01 (дължина L47,5 -0,01) 4.2. Необходима производителност – 140 дет./ час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти. 8. Специални изисквания към машината 8.1. Зоните за механично обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части На машината да бъдат напълно закрити . 8.2. Надеждно да се реши охлаждането и отвеждането на стружките, за да няма теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода около машината. 8.3. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините. 9. Приложение: Конструктивна документация: – черт. № 111 1080 001 CN № 28447 00 09R 111 1080 001 A – 2L 28447 00 09R-1-2L Валидност на поканата: 20.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 20.09.2021г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023