Loading...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

  • 14 Sep 2022

Description

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовки на лагери по следното Техническо задание 1. Отрезната машина е предназначена за отрязване на заготовки за лагери „СП“,О“гр.,1гр.,2-ра гр. 2. Брой машини – 1бр. 3. Заготовките за рязане, техните размери и технически изисквания са псочени на приложените чертежи. 3.1. Лагер „СП”-28.414.03 А-7; 3.2. Лагер „0”гр.- 2867.00.07AL; 3.3. Лагер 1-гр.-111 1080 00 01А-2L; 3.4. Лагер 2-гр.-111 2250 020CNS-AL; 4.Изискванията към заготовките след операция отрязване са посочени на приложените технологични скици - заготовките за лагерите да са без усенъци и чаплъци от рязането. 5. Зареждане на отезната машина - същата да е снабдена с магазин за зареждане минимум 10 пръчки за серво лагер. 6. Производителност: 6.1. Лагер „СП”-min 4500бр./за 420 мин. 6.2. Лагер „0”гр.-min 3000бр./за 420 мин. 6.3. Лагер 1-гр.-min 1500бр./за 420 мин. 6.4. Лагер 2-гр.-min 700бр./за 420 мин. 7. Бърз и лесен монтаж на диска или лентата за рязане, лесно презаточване на инструмента. 8. Изисквания към извеждане на стружките от зоната за рязане – отвеждането и събирането им да става в бункер. Заготовките за лагери да са без полепнали по тях стружки. 9. Машината да е с цифрово програмно управление – осигуряваща лесна настройка и корекция на размера. 10. Към машината да бъде монтиран брояч за запаметяване броя на отрязаните детайли. 11. Охлаждаща система- ACCU-LUBE LB5000. 12. Материал на лагерите „СП”, „0” и І-гр. –AlSn6Cu4- за 2 –ра група AlSn3Cu4. 13. Вид на ел.ток и напрежение 380V/50Hz. 14. Да бъдат спазени всички изисквания за техника на безопасност. Приложение: 1.Чертежи: 1.Лагер „СП“-28.414.03А-7 2.Лагер“О“гр.2867.00.07AL 3.Лагер 1-гр.-111 1080 00 01A-2L 4.Лагер 2-гр.-111 2250 020CNS-AL 2.Tехнологични скици на заготовките след рязане ТС: 1.28.414.03A-73;2.2867.00.07АL3;3.-111 1080 00 01A-2L3;4.111 2250 020CNS-AL3 Валидност на поканата: 14.10.2022г. Лице за контакти: инж. Илчев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 14.09.2022г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

Trade Fair Bauma 2022

7 Jul 2022

Corporate summer holidays

6 Jun 2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

1 Jun 2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

1 Jun 2022

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023