Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

  • 3 Jan 2023

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ ЗА ХЗП 2 гр. и 3 гр. по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ ЗА ХЗП 2 гр. и 3 гр. 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за окончателна обработка на лагер монолитен 2 гр. и 3 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 2 гр. с прави и наклонени зъби; ХЗП 3 гр. с прави и наклонени зъби 3.3. Чертежен № 111 2250 020 – СNS “ЧС” Н 111 2250 020...СNS Z “ЧС” Н 111 2250 020...СNS P “ЧС” 28500 01 00 – 00R “ЧС” 28500 01 00-02 MR 28136 02 00-00 ; 28136 02 01-01 Н 28136 02 00-00 Р Н 28136 02 00-00 Z 28583 10 00-00R 3.4. Заготовка – черт. № 111 2250 020H CNS-AL – плътен профил 28500 01 00 – 00RБ 28136 02 01-02-А – плътен профил 28583.01.00-02RA 3.4.1. Вид на материала – AlSn3Cu4 3.4.2. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.4.3. Начин на получаване – отливка 3.4.4. Тегло на заготовката – 0,100...0,250 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. За лагер 2 гр. - Фрезоване окончателно р-р L 24,96 +0,01 L 19,8 +0,012 L 16,9 - Пробиване /хеликоидално фрезоване/ 2 отв. Ø 19,1 +0,3 / Ø 20,1 +0,3 - Прецизно разточване 2 отв. Ø 20 (2 отв. Ø 21 ) + 2 фаски 0,3 +0,1 х 30° - Фрезоване канал за уплътнение (р-ри по чертеж) - Фрезоване на свързващ канал 4 ±0,2, дълбочина 1,2 ±0,1 - Фрезоване разтоварващи канали 7 ±0,05, дълбочина 2 ±0,1 - Фрезоване уравновесяващ канал 0,5+0,1 , дълбочина 0,2+0,05 - Фрезоване специални канали на работното чело на лагера ( за лагер 28500 01 00-02 MR) - Фрезоване 2 странични освобождения 2хR3 (за лагер 28500 01 00–00R “ЧС” и 28500 01 00-02 MR) -Пробиване 2 отвора ø1,3 (за лагер 28500 01 00–00R “ЧС” и 28500 01 00-02 MR) 4.1.2. За лагер 3 гр. - Фрезоване окончателно р-р L 24,96 +0,01 L 29,46 +0,01 - Пробиване/ хеликоидално фрезоване/ 2 отв. Ø 27,4 +0,3 - Прецизно разточване 2 отв. Ø 28,4 + 2 фаски 1 +0,5 х 15° - Фрезоване канал за уплътнение (р-ри по чертеж) - Фрезоване на свързващ канал 6 ±0,1, дълбочина 2 ±0,2 - Фрезоване 2 странични канала R23 ±0,1, дълбочина 2 ±0,1 - Фрезоване уравновесяващ канал 0,5+0,1 , дълбочина 0,2+0,05 - Фрезоване 2 странични освобождения 2хR3 (за лагер 28583 10 00-00R) - Пробиване 2 отвора ø1,8 (за лагер 28583 10 00-00R) 4.2. Необходима производителност – 80 лагера 2 гр./ час; 45 лагера 3 гр./ час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти 8. Специални изисквания към машината 8.1. Надеждно решаване на въпроса с охлаждането по време на работа и отвеждането на стружките 8.2. Не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 8.3. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ 9. Приложение Конструктивна документация 111 2250 020 – СNS “ЧС” Н 111 2250 020...СNS Z “ЧС” Н 111 2250 020...СNS P “ЧС” 28500 01 00 – 00R “ЧС” 28500 01 00 02 – МR 111 2250 020H CNS-AL 28500 01 00-00RБ ;28136 02 01-01 Н 28136 02 00-00 P Н 28136 02 00-00 Z 28583 10 00-00R 28136 02 01-02-А 28583.01.00-02RA Валидност на поканата: 03.02.2023г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 03.01.2023г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ

3 Oct 2022

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

14 Sep 2022

Trade Fair Bauma 2022

7 Jul 2022

Corporate summer holidays

6 Jun 2022

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023