Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

  • 3 Jul 2023

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за измерване дълбочина на каналите-„Lazer” по следното Техническо задание За проектиране и изработване на Пилотна роботизирана клетка за измерване дълбочина на каналите-„Laser” I.Измерване на размер в дълбочина/прилагам технол.скици 7 броя 1.Възможност за измерване на: 1.1.Канал на преден капак от страна на главината. -OPEL-28.830.00 В/D/ скица-1 1.2.Канали на преден капак от задната страна. -OPEL-28.830.00 В/D/ скица-2 -DDCT-28 777 00 ЧC скица-3 -Серво-28 689 00-1 ЧС скица-4 -Мехатроника-28 653 00-6 ЧС скица-5 -Алфа-28585 00 -2 ЧС скица-6 1.3.Заден капак от страна на каналите -Мехатроника-28 653 00-6 ЧС скица-7 1.4.Точност на измерването 0,001мм 1.5.Възможност за измерване едновременно на: -Два предни. -Два задни. 1.5.Време,цикъл за измерване/подготвително заключително време/ на един капак не повече от 5 сек. 1.6.Лесно обслужване и пренастройване при смяна на капак не повече от 2 сек. 2.Работна площадка за палет с детайли за измерване с размери 420/320мм. 3.Работна площадка за палет с детайли след измерване с размери 420/320мм. 4.Спазване на всички изисквания за техника на безопатност. Валидност на поканата: 03.08.2023г. Лице за контакти: инж. И.Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 03.07.2023г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПЕЩ НА СТАЦИОНАРЕН ПРИНЦИП ЗА

11 Apr 2023

Hannover Messe 2023

8 Mar 2023

International Fluid Power Exposition

8 Mar 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

3 Jan 2023

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023