Loading...

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

  • 15 Sep 2021

Description

"Капрони” АД - гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАНЕ НА ДВУСТЕН НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА I, II и III гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина: Машината е предназначена за окончателно фрезоване на двустена на зъбни колела водещи 1, 2 и 3 гр. както и фаски преди химико-термична обработка. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината: 3. Наименование на детайла – Вал-зъбно колело водещо. 3. От кое изделие е – ХЗП 1, 2 и 3 гр.ВН 3. Чертежен № 28601 00 09-00N (Х001N) № 2870 00 09-00 (Х003) № 28193 00 05-00N2 (Х181) № 28454 00 05-00N (Х443) № 28351 00 04-00 (Х343) № 28234 00 05-00 (Х230) № 28145 05 01 (вал Х155) № 28652 00 02-01 (Х646-2) № 28652 00 01-01H (X646-1) № 28146 00 01-01 (Х156) № 28752 00 01-00D (Х692D) № 28769 06-00H (Х761) - Tаблица с основните размери на зъбни колела 1,2 и 3 гр. 3. Вид на материала – 18NiCrMo5; 16CrNi5 3. Твърдост на материала – НВ 179...207 3. Начин на получаване – прокат. 3. Тегло на заготовката – 0,100÷0,400 кг. 4. Обработка на детайла: 4. Операции, които ще извършва машината: 1. Фрезоване двустен и фаски на зъбни колела 1, 2 и 3 гр. 4. Необходима производителност – 80 дет./час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите: По възможност да се използват стандартни инструменти . 8. Специални изисквания към машината: 8. Отклонението от симетрия спрямо центровите отвори на детайла - ≤ 0,03 мм 8. Осигуряване на надеждно охлаждане в зоната на рязане. 8. Фрезоването на двустените да се извършва по възможност при подпиране със заден център. 8. Зоните за обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части на машината да бъдат напълно закрити. 8. Машината да бъде снабдена с манипулатор и магазин за минимум 40 детайла. 8. Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕC - за безопасност на машините. 9. Приложение : 9. Конструктивна документация: № 28601 00 09-00N (Х001N) № 2870 00 09-00 (Х003) № 28193 00 05-00N2 (Х181) № 28454 00 05-00N (Х443) № 28351 00 04-00 (Х343) № 28234 00 05-00 (Х230) № 28145 05 01 (вал Х155) № 28652 00 02-01 (Х646-2) № 28652 00 01-01H (X646-1) № 28146 00 01-01 (Х156) № 28752 00 01-00D (Х692D) № 28769 06-00H (Х761) 9. Таблица с основните размери на зъбни колела 1, 2 и 3 гр. Валидност на поканата: 15.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 15.09.2021г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023