Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Роботизирана клетка за автоматизиране

  • 24 Jul 2023

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Роботизирана клетка за автоматизиране на операция“Окончателно затягане на два броя винтове М5 на хидравлична зъбна помпа с "Колаборативен робот HAN*S“. I.Изходни данни: 1.Габарити на сглобена помпа и разположение на винтовете. -скица- 1 2. Габарити на палетите и разположение на гнездата за помпите. - скица-2 3.Размери на приспособлението за установяване на помпите. -скица-3 Ⅱ. Стъпки на процеса: 1.Вземане от палет предварително затегната помпа с 0.3N/m 2.Установяване на помпата за регистриране на 2д. уникален код посредством четец. 3.Установяване и затягане на помпата в прибор за окончателно затягане. 4.Затягане на помпата в прибор за окончателно затягане. 5.Стартиране на процеса със натискане на два зелени бутона . 6.Получаване сигнал ОК за затегнати винтове с 4.9-5.9 N/m. 7.Оттягане на помпата от прибора за окончателно затягане. 8.Вземане на помпата от прибора за окончателно затягане и поставяне в палет окончателно затегнати помпи. Технологична последователност на процеса Ⅲ. Изисквания на модула: 1.Време, цикъл за окончателно затягане (подготвително заключително време) не повече от 20сек. Като чистото време за затягане на помпата е ≈10сек. т.е. за взимане на помпата от палет, прочитане, поставяне в прибора затягане, оттягане свалене от прибора и поставяне в палет е ≈10сек. 2. Правилно позициониране на помпата в прибора за окончателно затягане. 3.Възможност за измерване на въртящ момент на двата щиндела-посредством датчик за въртящ момент при затегната помпа. 4.Спазване на всични изисквания за техника на безопасност. Валидност на поканата: 24.08.2023г. Лице за контакти: инж. И.Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 24.07.2023г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

13 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023

Corporate summer holidays 2023

28 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна стационарна поддържаща пещ

3 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Роботизирана клетка за измерване..

3 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПЕЩ НА СТАЦИОНАРЕН ПРИНЦИП ЗА

11 Apr 2023

Hannover Messe 2023

8 Mar 2023

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за стопяване и поддръжк

13 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023

Corporate summer holidays 2023

28 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна стационарна поддържаща пещ

3 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Роботизирана клетка за измерване..

3 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПЕЩ НА СТАЦИОНАРЕН ПРИНЦИП ЗА

11 Apr 2023

Hannover Messe 2023

8 Mar 2023

International Fluid Power Exposition

8 Mar 2023