Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

  • 13 Sep 2023

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване и поддръжка на силициеви сплави. по следното Техническо задание Да се конструира и разработи пилотно съоръжение за стопяване и поддръжка на силициеви сплави осигуряваща температура на метала в диапазона от 650ºС до 750ºС 1. Изолационни материали на фирмата “Promat” На дъното, на стената и на подвижните капаци:  Промасил  Промалайт  тухли Проматон 2. Метален корпус  размери ф 1130 мм и h 960 мм  подвижни капаци  пояс от UPN260  дъно – 15 мм ламарина  цилиндрична част – 15 мм ламарина  капак 1 – 10 мм ламарина  капак 2 – 10 мм ламарина и пояс – 5 мм жароустойчива ламарина 3. Тухли предназначени за окачване на нагревателите 4. Мощност на съоръжението – три нагревателя пo 10 kw – общо 30kw 5. Система за отваряне на капаците  отваряне на капака с педал и светлинна бариера 6. Тигел BNS 300 с габарити ф 615/245, h 700 и подложка ф 260 h75 7. Управляваща система  силови солид – стейт управления за нагревателите  индустриално PLC  индустриален панел  мoдул за измерване на температура  две термодвойки тип „К“ 8. По време на работа с съоръжението да се осигурява технически безопасна работа, лесно обслужване и ремонтно – пригодна дейност 9. Брой на заявеното съоръжение – 1 бр. Валидност на поканата:13.10.2023г. Лице за контакти:инж.Стефан Чакъров Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 13.09.2023г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023

Corporate summer holidays 2023

28 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

24 Jul 2023

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023