Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

  • 12 Sep 2023

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ ЗА ХЗП 1 гр. по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на пилотна АМ за детайл „Лагер“ за ХЗП 1 гр. 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за окончателна обработка на лагер монолитен 1 гр. ВН 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 гр. ВН с прави и наклонени зъби 3.3. Чертежен № 111 1080 001CN - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № 28573 00 16-XS - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1 № 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Х503-7о - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Н111 1080 001-CN Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № Н111 1080 001-CN P - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № HSR 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № H28573 00 16-XS Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; № H28573 00 16-XS P - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; 3.3.1. Вид на материала – AlSn6Cu4 3.3.2. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.3.3. Начин на получаване – отливка 3.3.4. Тегло на заготовката – 0,100 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината за - Фрезоване окончателно р-р L 19 -0,01/ L 15 -0,01 - Пробиване 2 отв. Ø 6 (за освобождение R3) - Пробиване 2 отв. Ø 12,2 +0,3 - 2 зенковки Ø 14,4 ± 0,05, дълбочина 1,6 -0,1 - Прецизно разточване 2 отв. Ø 13,025 , 2 фаски 0,5х45°; - Ролковане 2 отв. Ø 13,025±0,005 - Фрезоване свързващ канал р-р 2,5 ± 0,1 дълбочина 1,5 ± 0,1/ канал р-р 2,6 ± 0,1 дълбочина 1,2 ± 0,1 ( за лагери HELICAL) - Фрезоване канал за уплътнение (р-ри по чертеж) и 2 канала х 110° на дълбочина 1.3± 0,1 - Фрезоване на уравновесяващ канал 0,5+0,1 дълбочина 0,2+0,05 ( за лагери HELICAL - HZ) - Фрезоване канали на работното чело на лагер реверсивен ( за лагер № Х503-7о) - Пробиване 2 отвора Ø1 (за лагер реверсивен, черт. № 28447 00 09R) - Фрезоване странични освобождения 2хR3 (за лагер реверсивен, черт. № 28447 00 09R) 4.2.Необходима производителност – 100 дет./ час 5.Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7.Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти 8.Специални изисквания към машината 8.1.Транспортьор и манипулатор за зареждане/отвеждане на детайлите; 8.2.Зоните за механично обработване на детайлите и всички въртящи и движещи се части на машината да бъдат напълно закрити 8.3.Надеждно да се реши охлаждането и отвеждането на стружките, да няма теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода около машината 8.4.Да са спазени изискванията по техника на безопасност съгласно директива 2006/42/ЕС – за безопасност на машините. 9.Приложение: Конструктивна документация: Чертежен № 111 1080 001CN - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № 28573 00 16-XS - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1 № 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Х503-7о - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № Н111 1080 001-CN Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № Н111 1080 001-CN P - заготовка – черт. № 111 1080 0001ВL; № HSR 28447 00 09R - заготовка – черт. № 28447 00 09R-1; № H28573 00 16-XS Z - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; № H28573 00 16-XS P - заготовка – черт. № 111 1080 0001A-1; Р-л ТБ ОП 100: .............................. / инж. А. Николов / Р-л ОП 100: ........................... /инж. Р. Славов / 12.09.2023 г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023

Corporate summer holidays 2023

28 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

24 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за алуминиеви сплави

3 Jul 2023

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023