Loading...

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

  • 1 Nov 2023

Description

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло I гр. 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за окончателна обработка на тяло за ХЗП 1 гр. по приложения чертеж. Изпълнение - линеен тип с придвижване на приспособленията и детайлите през работните позиции. Ред на разполагане на работните позиции: - Поз. 1 – Зареждане на детайлите – ръчно; - Поз. 2.1. и 2.2. – Пробиване на отвори 4 х ø8,5; Грубо разстъргване 2 х ø 25; - Поз. 3.1. и 3.2. – Разстъргване освобождения 2 х R12,5 и пробиване на отвори 4 х ø8,5; - Поз. 4.1. и 4.2. – Измерване позиция на детайла и пробиване отвори 2 х ø5G7; - Поз. 5.1. – Фрезоване чело и пробиване отвори 2 х ø5G7; - Поз. 5.2. – Фрезоване чело и финишно разстъргване 2 х ø 25,5; - Поз. 6.1. и 6.2. – Фрезоване канали за уплътнение; - Поз. 7.1. и 7.2. – Изчеткване на челата/снемане на заусенъци 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – тяло 3.2. От кое изделие е – ХЗП 1 гр. ВН Чертежен № 2872 00 02-00N 3.3. Заготовка – черт. № 51144.280.00Б-R Вид на материала – 6082Т6 EN573-3 3.3.1. Твърдост на материала – НВ 105-120 3.3.2. Начин на получаване – прокат 3.3.3. Тегло на заготовката – 0,400...0,750 кг. 4. Необходима производителност – 90 дет./ час за типоразмер 1 см3; – 70 дет./ час за типоразмер 9,8 см3; 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти 8. Специални изисквания към машината 8.1.Надеждно решаване на въпроса с охлаждането по време на работа и отвеждането на стружките 8.2.Самоцентроващи приспособления за захващане на детайлите 8.3.Не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 8.4.Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ 9. Приложение Конструктивна документация – 2872 00 02-00N - 51144.280.00Б-R Валидност на поканата: 01.12.2023г. Лице за контакти:инж.Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 01.11.2023 г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023

Corporate summer holidays 2023

28 Jul 2023

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023