Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

  • 8 Feb 2024

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол” от ОП 300 по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на пилотна машина за „Визуален контрол” от ОП 300 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за визуално окачествяване на зъбна помпа тип GENIV - Opel B. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Окачествявано изделие на машината: 3.1. Наименование на изделието – зъбна помпа GENIV - Opel B DR.0111849.B 3.2. Чертежни № 28.830.00 B (.D) ЧС 3.3. Тегло на сглобеното изделие – 0.2 кг. 3.4. Необходима производителност – 180 бр./ час 4. Изходни данни и описание на процеса: 4.1. Изходни данни: - Колаборативен робот с обсег 800 мм и товароносимост 5 кг. - Две палетни станции - QR четец - Вижън система ( камера с висока разделителна способност, контролер, софтуер, осветление) - Основа от алуминиеви профили 4.2. Описание на процеса: - Автоматично вземане на помпа от палет - Автоматично сканиране на QR номер на помпата (при сканиране на кода, системата да проверява дали всички предходни операции са преминати успешно - POKA YOKE) - Автоматична оценка на изделието по предварително зададени критерии - Поставяне на помпата в палет автоматично. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Специални изисквания към машината 7.1. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа, лесно обслужване и ремонтно-пригодна дейност. 8. Приложение Конструктивна документация Валидност на поканата:08.03.2024г. Лице за контакти:инж.Иван Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 08.02.2024г.

Latest news

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023

International Fair IAA Mobility

28 Jul 2023