Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

  • 7 Dec 2020

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр. по следното Техническо задание 1. Наименование и кратка характеристика на заявения стенд 2. Обект на разработката е нов четирипозиционен стенд за функционално изпитание на ХЗП 2гр. с прави и наклонени зъби. 3. Количество на заявените стендове – 1 бр. (4 позиции) Изпитвани изделия на стендовете 3.1 Наименование на изделието - ХЗП 2 гр. единични до типоразмер 36 см3 вкл. 3.2 Чертежен № - основни помпи 20А/С/4,5÷25Х006-черт.№2861 00 00-00N 20A/S/15 ÷36X006H-черт.№28508 00 00-0Н 20A/C/…X007-черт.№28187 00 00-00N 220A/C4,5/÷925Х006-черт.№2861 00 00-00H 20A/C/…X016-черт.№28250 00 00-00 20A/C/…X021-черт.№28125 00 00-00 20А/C/…X030-черт.№2888 00 00-00N 20A/C/…X072-черт.№2886 00 00-00 20А/С/...Х073-черт.№28113 00 00-00N 20А/С/...Х086-черт.№2881 00 00-00N 20А/C/…X097-черт.№2889 00 00-00 20A/C/…X0147-черт.№28137 00 00-00 20А/С/...Х201-черт.№28179 00 00-00 20А/С/...Х224-черт.№28225 00 00-00 20А/С/...Х973-черт.№28991 00 00-00 3.3.Тегло на помпите – 1,5…5,5 кг. 4. Изпитание на помпите 4.1 Операции, които ще извършва стендa: ● Разчитане на QR –кода, маркиран на тялото на помпата, идентифициране на помпата и зареждане на съответната програма за изпитание според посока на въртене и работен обем.При необходимост четеца трябва да има възможност за ръчно или автоматично позициониране, взависимост от габаритите на помпите. ● Стартиране на програмата – извършва се от оператора, след куплиране на помпата към позицията. ● Сработване и функционално изпитание по въведена в контролера програма, съобразена със заводската нормала N 04 79837-00/12.2000г. Продухване на изпитаната помпа със сгъстен въздух; ● Автоматично окачествяване на помпата, според получените резултати, като: - в случай, че е годна – стенда отбива означение върху тялото на помпата; - в случай че е негодна – стенда подава звуков и/или светлинен сигнал. ● Запис на данните от изпитанието в сървъра на „Капрони“в две различни таблици за годни и негодни помпи. Записвани данни: • Номер на помпата; • Температура на маслото - оС; • Честота на въртене на вала на двигателя – n, min-1; • Въртящ момент при номинално налягане – Мв; • Дебит при номинално налягане – Q, л/мин. • Механичен КПД – 第¬м, % • Обемен КПД - 第¬v, % • Общ КПД - 第¬, % Възможност на софтуера за автоматично изчертаване на графики: • Дебит/ налягане; • Въртящ момент/ налягане; 4.2 Необходима производителност Взависимост от работния цикъл. Ориентировъчен капацитет - 5 000 помпи/мес.при едносменен режим на работа. 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към стенда: 7.1.Максимално налягане, при което ще се изпитват помпите – 280 bar 7.2.При изпитание на реверсивни помпи, се записват данните и в двете посоки на въртене; 7.3.Стендът да бъде свързан с наличното маслено стопанство и филтрираща система,съгласно съществуващата МТ-схема на участък Изпитание; 7.4.Четирите позиции да се оборудват с баркод четци за QR-код; 7.5.Стендът е оборудван с хидравлични прибори/механизми за закрепване,затягане и захранване на помпите с работен флуид; 7.6.Плочите,към които се захваща предното лице на помпите да бъдат щифтовани за осигуряване взаимозаменяемостта им за четирите позиции на стенда. 7.7.Софтуерът да осигурява възможност за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на „Капрони“. 7.8 Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на стендова апаратура. 8. Приложение • Конструктивна документация – • 20А/С/4,5÷25Х006-черт.№2861 00 00-00N • 20A/S/15 ÷36X006H-черт.№28508 00 00-0Н • 20A/C/…X007-черт.№28187 00 00-00N • 220A/C/4,5÷925Х006-черт.№2861 00 00-00H • 20A/C/…X016-черт.№28250 00 00-00 • 20A/C/…X021-черт.№28125 00 00-00 • 20А/C/…X030-черт.№2888 00 00-00N • 20A/C/…X072-черт.№2886 00 00-00 • 20А/С/...Х073-черт.№28113 00 00-00N • 20А/С/...Х086-черт.№2881 00 00-00N • 20А/C/…X097-черт.№2889 00 00-00 • 20A/C/…X0147-черт.№28137 00 00-00 • 20А/С/...Х201-черт.№28179 00 00-00 • 20А/С/...Х224-черт.№28225 00 00-00 • 20А/С/...Х973-черт.№28991 00 00-00 -МТ схема участък“Изпитание“ОП100; -Заводска нормала N04 79837-00/12.2000г. Валидност на поканата: 07.01.2020г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 07.12.2020г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28 Jul 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ

13 Apr 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

17 Feb 2020

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023