Loading...

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

  • 28 Jul 2020

Description

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985 1. Предназначение на вертикалния машинен център: На машинният център ще се извършва окончателна обработка (райбероване на един ход) на отвори за произвежданите гама хидравлични разпределителиRM20; RM35; RM40; RM 80и др. 2. Съдържание на модернизацията: 2. Реализиране на височина по ос „Z“ от 500 mm на 750 mm от масата до шпиндела. 2. Запазване на ходовете и подавателните движения по трите оси, както и оборотите на шпиндела. 2. Осигуряване на безопасна инструментална смяна на инструмент с „L” = 390mmот челото на шпиндела. 2. Осигуряване на охлаждане в зоната на обработка (да се използва съществуващата система и резервоар). 2. Осигуряване на филтрация на охлаждащата течност min 20µm 3. Прилагам схема на зоната за обработка. 4. Специални изисквания: Проучване за автоматизиране на процеса ( механично поставяне и снемане на гама детайли с тегло : (1- 20 кг.). 28.07.2020 г. Изготвил: инж. Димов ................................. инж. Загаров ....................................

Оther news

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „КАПРОНИ” АД

29 Apr 2022

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2022

1 Apr 2022

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ

13 Apr 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ремонт и модернизация на АГРЕГАТНА МАШИНА с инв.номер 431672 в

17 Feb 2020

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

10 Jul 2019

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

15 Jun 2017

Latest news

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „КАПРОНИ” АД

29 Apr 2022

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2022

1 Apr 2022

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021