Загружается ...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ

  • 03-10-2022

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ МОТОРИ-ГР.10,ГР.20 И ГР.30 по следното Техническо задание 1.Наименование и кратка характеристика на заявения стенд Обект на заданието е изграждане на нов четирипозиционен стенд за функционално изпитание на зъбни мотори гр. 10 и гр. 20. Стендът трябва да се проектира като четирипозиционен, като три от позициите да са функционални, а четвъртата – свободна/празна. Едната позиция се предвижда да бъде автоматизирана - за изпитание на зъбни мотори гр. 10, втората позиция автоматизирана - за изпитание на за зъбни мотори гр. 20, третата позиция – ръчна, универсална за мотори гр. 10, гр. 20, гр. 30, както и изпитание на зъбни делители. 1.1. Основни изисквания към позиция 1- за група 10: ● Да се оборудва с баркод четец за QR-код; ● Да се проектират механизми за закрепване и затягане на моторите; ● Да се предвиди софтуерна възможност на стенда за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на „Капрони“. ● Да се предвиди сензор за налягане преди входа на мотора (за връзка с измервателния уред на Hydrotechnic) ● Възможност за регулиране на входящия дебит в диапазон 2...25 л/мин. 1.2. Основни изисквания към позиция 2- за група 20: ● Да се оборудва с баркод четец за QR-код; ● Да се проектират механизми за закрепване и затягане на моторите; ● Да се предвиди софтуерна възможност на стенда за автоматичен запис на данните от изпитанията в централния сървър на „Капрони“. ● Да се предвиди сензор за налягане преди входа на мотора (за връзка с измервателния уред на Hydrotechnic) ● Възможност за регулиране на входящия дебит в диапазон 5...80 л/мин. 1.3. Основни изисквания към позиция 3: Позицията ще се ползва за ръчно куплиране на моторите и връзване на входяща/изходяща линия. Изпитваните изделия ще бъдат както зъбни мотори, така и делители на дебит група 20. Позицията на практика трябва да дублира наличната към момента втора позиция на стенд с инв. № 410009 в участък „Изпитание“, ОП100. ● Да се проектират плочи и куплунзи за ръчно закрепване и затягане на моторите; ● Да се предвиди сензор за налягане преди входа на мотора (за връзка с измервателния уред на Hydrotechnic) ● Възможност за регулиране на входящия дебит в диапазон 2...120 л/мин. 1. Количество на заявения стенд – 1 бр. (4 позиции – 3 работни и 1 свободна) 2. Изпитвани изделия на стенда 2.1. За позиция 1 - група 10 – еднопосочни и двупосочни мотори от 2 до 9,8 см3 вкл.: - Х238 - Х375 - Х436 - Х563 - Х846 - Други 2.2. За позиция 2 - група 20 – еднопосочни и двупосочни мотори от 6,3 до 36 см3 вкл.: - Х007 - Х021 - Х073 - Х077 - Х086 - Х147 - Х205 - Х543 - Х546 - Х553 - Х631 - Х659 - Х676 - Х677 - Х687 - Х712 - Х915 - Други 2.3. За позиция 3 - група 10, група 20, група 30,– еднопосочни и двупосочни мотори от 2 до 60 см3 вкл., както и делител на дебит група 20: - Всички посочени зъбни мотори в 3.1. и 3.2. + мотори група 30: - Х013 - Х163 - Х237 - Х337 - Х568 - Х679 - Други 3. Изпитание на моторите 3.1. Операции, които ще извършва стенда на автоматичните позиции 1 и 2: ● Разчитане на QR-кода, маркиран на тялото на мотора, идентифициране и зареждане на съответната програма за изпитание според посока на работния поток и работен обем. Четецът трябва да има възможност за ръчно или автоматично позициониране, взависимост от габаритите на помпите. ● Стартиране на програмата – извършва се от оператора, след куплиране на мотора към позицията. ● Функционално изпитание по въведена в контролера програма: - за изпитание без товар на изходящия вал на зъбния мотор; - за изпитание под товар на изходящия вал на зъбния мотор; ● Автоматично окачествяване на мотора, според получените резултати, като: - в случай, че е годен – стендът отбива означение върху тялото на мотора; - в случай че е негоден – стендът подава съответен сигнал. ● Запис на данните от изпитанието в сървъра на „Капрони“ в две различни таблици за годни и негодни мотори. Записвани данни: - Номер на мотора; - Температура на маслото - оС; - Обороти на изходящия вал на мотора (според работния обем) - n, min-1; - Въртящ момент при номинално налягане (според работния обем) – Мв; - Измерване на подавания дебит към мотора (според работния обем) – Q, л/мин. При третата (ръчна) позиция на стенда не се предвиждат: ● QR – четец; ● Автоматично окачествяване; ● Изпитание без товар на изходящия вал; 3.2. Необходима производителност Взависимост от работния цикъл. Ориентировъчен капацитет – по 1000 зъбни мотора/месeц от всяка позиция, при едносменен режим на работа. 4. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 5. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 6. Изисквания към стенда: 6.1. Максимално налягане на входящата линия – 280 bar 6.2. Максимално налягане на изходящата линия – 120 bar 6.3. При изпитание на реверсивни мотори, се записват данните и в двете посоки 7. Специални изисквания към стенда 7.1. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на стендова апаратура. 8. Приложение - Конструктивна документация – ● Х238; Х375; Х436; Х563; Х846 ● Х007; Х021; Х073; Х077; Х086; Х147; Х205; Х543; Х546; Х553; Х631; Х659; Х676; Х677; Х687; Х712; Х915 ● Х013; Х163; Х237; Х337; Х568; X679 Валидност на поканата: 03.11.2022г. Лице за контакти: Aнтон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 03.10.2022г.

Другие новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

14-09-2022

Търговски панаир Bauma 2022

07-07-2022

Фирменом каникулы

06-06-2022

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА СТАЦИОНАРНА ПОДДЪРЖАЩА ПЕЩ ЗА

01-06-2022

Последние новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023