Загружается ...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

  • 03-01-2023

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ ЗА ХЗП 2 гр. и 3 гр. по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛАГЕР“ ЗА ХЗП 2 гр. и 3 гр. 1. Наименование и кратка характеристика на заявената машина Машината е предназначена за окончателна обработка на лагер монолитен 2 гр. и 3 гр. 2. Количество на заявените машини – 1 бр. 3. Обработваем детайл на машината 3.1. Наименование на детайла – лагер 3.2. От кое изделие е – ХЗП 2 гр. с прави и наклонени зъби; ХЗП 3 гр. с прави и наклонени зъби 3.3. Чертежен № 111 2250 020 – СNS “ЧС” Н 111 2250 020...СNS Z “ЧС” Н 111 2250 020...СNS P “ЧС” 28500 01 00 – 00R “ЧС” 28500 01 00-02 MR 28136 02 00-00 ; 28136 02 01-01 Н 28136 02 00-00 Р Н 28136 02 00-00 Z 28583 10 00-00R 3.4. Заготовка – черт. № 111 2250 020H CNS-AL – плътен профил 28500 01 00 – 00RБ 28136 02 01-02-А – плътен профил 28583.01.00-02RA 3.4.1. Вид на материала – AlSn3Cu4 3.4.2. Твърдост на материала – НВ ≥ 95 3.4.3. Начин на получаване – отливка 3.4.4. Тегло на заготовката – 0,100...0,250 кг. 4. Обработка на детайла: 4.1. Операции, които ще извършва машината: 4.1.1. За лагер 2 гр. - Фрезоване окончателно р-р L 24,96 +0,01 L 19,8 +0,012 L 16,9 - Пробиване /хеликоидално фрезоване/ 2 отв. Ø 19,1 +0,3 / Ø 20,1 +0,3 - Прецизно разточване 2 отв. Ø 20 (2 отв. Ø 21 ) + 2 фаски 0,3 +0,1 х 30° - Фрезоване канал за уплътнение (р-ри по чертеж) - Фрезоване на свързващ канал 4 ±0,2, дълбочина 1,2 ±0,1 - Фрезоване разтоварващи канали 7 ±0,05, дълбочина 2 ±0,1 - Фрезоване уравновесяващ канал 0,5+0,1 , дълбочина 0,2+0,05 - Фрезоване специални канали на работното чело на лагера ( за лагер 28500 01 00-02 MR) - Фрезоване 2 странични освобождения 2хR3 (за лагер 28500 01 00–00R “ЧС” и 28500 01 00-02 MR) -Пробиване 2 отвора ø1,3 (за лагер 28500 01 00–00R “ЧС” и 28500 01 00-02 MR) 4.1.2. За лагер 3 гр. - Фрезоване окончателно р-р L 24,96 +0,01 L 29,46 +0,01 - Пробиване/ хеликоидално фрезоване/ 2 отв. Ø 27,4 +0,3 - Прецизно разточване 2 отв. Ø 28,4 + 2 фаски 1 +0,5 х 15° - Фрезоване канал за уплътнение (р-ри по чертеж) - Фрезоване на свързващ канал 6 ±0,1, дълбочина 2 ±0,2 - Фрезоване 2 странични канала R23 ±0,1, дълбочина 2 ±0,1 - Фрезоване уравновесяващ канал 0,5+0,1 , дълбочина 0,2+0,05 - Фрезоване 2 странични освобождения 2хR3 (за лагер 28583 10 00-00R) - Пробиване 2 отвора ø1,8 (за лагер 28583 10 00-00R) 4.2. Необходима производителност – 80 лагера 2 гр./ час; 45 лагера 3 гр./ час 5. Вид на ел. ток и напрежение – 380 / 220 V 6. Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха – 0,6 MPa 7. Изисквания към инструментите По възможност да се използват стандартни инструменти 8. Специални изисквания към машината 8.1. Надеждно решаване на въпроса с охлаждането по време на работа и отвеждането на стружките 8.2. Не се допуска теч на охлаждаща течност, масла и стружки по пода на работното помещение 8.3. Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ 9. Приложение Конструктивна документация 111 2250 020 – СNS “ЧС” Н 111 2250 020...СNS Z “ЧС” Н 111 2250 020...СNS P “ЧС” 28500 01 00 – 00R “ЧС” 28500 01 00 02 – МR 111 2250 020H CNS-AL 28500 01 00-00RБ ;28136 02 01-01 Н 28136 02 00-00 P Н 28136 02 00-00 Z 28583 10 00-00R 28136 02 01-02-А 28583.01.00-02RA Валидност на поканата: 03.02.2023г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 03.01.2023г.

Другие новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на ПИЛОТЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТАНИЕ НА ЗЪБНИ

03-10-2022

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработка и изработка на Пилотна машина за нарязване заготовк

14-09-2022

Търговски панаир Bauma 2022

07-07-2022

Фирменом каникулы

06-06-2022

Последние новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023