Загружается ...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

  • 13-09-2021

Описание

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефлонови втулки към детайл“Лагер“за ХЗП-2 и 3 гр. по следното Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефлонови втулки към детайл“Лагер“за ХЗП-2 и 3 гр. 1.Наименование и кратка характеристика на заявената машина. Машината е предназначена за набиване на две тефлонови втулки на лагери за ХЗП 2 и 3гр.,както и за направа на два маслени канала във втулките. 2.Количество на заявените машини-1бр. 3.Обработваем детайл на машината 3.1.Наименование на детайла-лагер 3.2.От кое изделие е-ХЗП 2 и 3 гр. 3.2.Чертежен № Лагер 2 гр.нормален-черт. №11 2250 020...CNS”ЧС“-L16,9;L19,8;L24,96 Лагер 2 гр.реверсивен-черт. №28500 01 00-00R;”ЧС“ Лагер 2 гр.“НD”,”D”и “DS”вариант-черт. №28558 00 04-00НD”ЧС” Лагер 3 гр.нормален-черт.№28136 02 00 00-L24,96;L29,46 Лагер 3 гр.реверсивен-черт. №28583 10-00R 3.4.Заготовки Лагер 2 гр.нормален черт. № 111 2250 020H CNS-A Лагер 2 гр.реверсивен черт. № 28500 01 00 02R Лагер 3 гр.нормален черт. № 28136 02 01-00А Лагер 3 гр.реверсивен черт. № 28583 00 01 RA Тефлонови втулки 2гр.ф18/ф20 черт. №43141 089 00 Тефлонови втулки 2гр.ф19/ф21 черт. №28558 00 04-02HD Тефлонови втулки 3гр. черт. №28136 01 01 02-00 Лагерите ще се третират на заявената машина след предварителна агрегатна механична обработка на чела,отвори,канали и преди операция“Фрезоване на външен контур“ 3.4.1.Вид на материала-Аl Sn3Cu4 3.4.2.Tвърдост на материала-HB≥95 3.4.3.Начин на получаване-отливка 3.4.4.Тегло на заготовката-0,150....0,300кг. 4.Операции извършвани от машината: 4.1.Монтаж на тефлонови втулки,чрез запресоване в детайл“Лагер“ 4.2.Фрезоване/прошиване на два маслени канала 2 x R4 5.Метод на зареждане на машината: 5.1.Изисква се автоматизирано зареждане на тефлоновите втулки и автоматичната им ориентация спрямо процепа им.Вместимост на зарядната станция/бункера/-минимум 1000 бр.втулки 2гр./500 бр.втулки 3гр. 5.2.Изисква се автоматизирано зареждане на лагерите и отвеждането на сглобената единица“Лагер комплект/“/лагер плюс две втулки/.Вместимост на зарядната станция за лагери-минимум 50 бр.лагери 2 и 3 гр. 6.Необходима производителност-150 лагера комплект /лагер плюс две втулки/час 7.Вид на ел.ток и напрежение-380/220V 8.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха-0,6 Мра 9.Специални изисквания към машината 9.1.Осигуряване на обдухване със сгъстен въздух на базиращия прибор за детайла“лагер“,с цел отстраняване на попаднали стружки. 9.2.Машината да е със затворена работна зона,като не се допуска теч на масла както и стружки по пода на работното помещение; 9.3.Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ. 10.Приложение Конструктивна документация- Лагер 2 гр.нормален-черт.№11 2250 020...CNS”ЧС“-L16,9;L19,8;L24,96 Лагер 2 гр.реверсивен-черт.№28500 01 00-00 R“ЧС“ Лагер 2 гр.“HD”,”D“ и „DS”вариант-черт.№28558 00 04-00HD“ЧС“ Лагер 3 гр.нормален-черт.№28136 02 00 00- L24,96;L29,46 Лагер 3гр.реверсивен-черт.№28583 10 -00R Заготовка лагер 2 гр.нормален черт. №111 2250 02 0H CNS-A Заготовка лагер 2 гр.реверсивен черт. №28500 01 00 02R Заготовка лагер 3 гр.нормален черт. №28136 02 01 -00А Заготовка лагер 3 гр.реверсивен черт.№28583 00 01RA Тефлонови втулки 2 гр.ф18/ф20 черт.№43141 089 00 Тефлонови втулки 2 гр.ф19/ф21 черт.№28558 00 04-02HD Тефлонови втулки 3 гр. Черт.№28136 01 01 02-00 Валидност на поканата: 13.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 13.09.2021г.

Другие новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11-01-2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

07-12-2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

02-10-2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28-07-2020

Последние новости

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

08-02-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Чикаго - САЩ

18-01-2024

Международно изложение IVT Expo 2024 Кьолн - Германия.

18-01-2024

Международно изложение Hannover Messe 2024

18-01-2024

Капрони АД е представител на STEED MACHINERY

01-11-2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

01-11-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13-09-2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12-09-2023