Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управлени

  • 10 Jul 2019

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за разработване и изграждане на централизирана система за управление на масленото стопанство към стендове за функционални изпитания на ХЗП-1,2 и 3 гр. по следното ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 1.Наименование и кратка характеристика на заявената система . Обект на разработката е изграждане на централизирано маслено стопанство в участък“Изпитание“ на ОП 100 в „Капрони“ АД,с каскадна филтрация на маслото10µm и захранване на наличните 7бр.изпитвателни стендове на гравитачен принцип. 2.Количество на заявената система – 1 бр. 3.Необходим капацитет на системата Системата трябва да разполага с 2 до 3 резервоара за отработено масло и 1основен резервоар за чисто масло,всеки с вместимост приблизително 3 тона. 3.1 Работа със стендове Системата следва да бъде проектирана за работа със следните налични стендове: -Стенд програмен 3-позиционен за ХЗП 1гр.-1бр. -Стенд програмен 4-позиционен за ХЗП 1гр.-1бр. -Стенд ръчен 2-позиционен за ХЗП 1гр.-1бр. -Стенд ръчен 4-позиционен за ХЗП 2гр.-3бр. - Стенд ръчен 4-позиционен за ХЗП 3гр.-1бр. Стендовете разполагат със собствени резервоари с капацитет до 400л.,в които ще се събира отцедъчното масло от изпитаните помпи.Системата трябва да свързва посредством кранове тези резервоари с наличната на площадката центрофуга. 3.2.Необходим дебит,подаван на стендовете Необходимият максимален дебит на работа на всички стендове общо е 800л/мин. 3.3.Необходимо налягане на входа на стендовете Системата следва да подава на входа на стендовете масло с налягане 0,2 ÷ 0,5 bar 3.4.Необходима работна температура на маслото Използваното масло е МХЛ32,като температурния му диапазон на входа на стендовете следва да бъде 40º плюс 5ºС.За целта да се предвидят необходимите нагреватели и охладители със съответните мощности. 4. Изпитвани изделия на стендовете 4.1.Наименование на изделието-ХЗП 1,2,3 гр.единични,сдвоени и строени помпи 4.2.Чертежен №-основни помпи 1гр.10А/С/1÷9,8Х027-черт.№ 2872 00 00-00N 2гр.20А/С/4,5÷36Н Х006-черт.№2861 00 00-00N 3гр.30А/С/17÷60Н Х146 черт№28136 00 00 00-00Н 4.3.Тегло на помпите-0,3...5кг. 5.Изпитание на помпите 5.1.Операции,които ще извършват стендовете: Сработване и функционално изпитание по въведена в контролера програма,съобразена с ТУ 02/14-07/02 за ХЗП1гр.;№0479837-00 за ХЗП 2 и 3гр. 6.Вид на ел.ток и напрежение-380/220V 7.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха-0,6МРа 8.Изисквания към филтрацията на маслото: -Отработеното масло от изпитаните зъбни помпи трябва да се отвежда по съответни колектори към резервоарите за отработено масло,като при това се филтрира каскадно от 100 до 25µm. -Постъпващото на входа на стендовете масло следва да бъде с фина филтрация до 10µm. 9.Специални изисквания към системата 9.1.Да са спазени изискванията по техника на безопастна работа на стендова апаратура. 9.2.Между стендовете да се създаде носеща метална конструкция с необходимата ферма и парапети и височина 2.10÷2.40м. 9.3.Всички входни и изходни колектори,свързващи системата към стендовете, трябва да бъдат разположени върху изградената метална конструкция. 9.4.Системата трябва да работи автономно,като поддържа автоматично упоменатите по-горе параметри като дебит,работна температура,филтрация,нива на маслото.Изключение от това прави единствено подключването на центрофугата в системата,което ще се осъществява периодично от оператор. 9.5.Не се допускат течове в системата. 9.6.Под всички филтриращи елементи и циркулационни помпи да се предвидят метални тави за обиране на утечките при обслужване. 10.Приложение Конструктивна документация- 1гр.10А/С/...Х027-черт.№2872 00 00-00N 2гр.20А/С/...Х006-черт.№2861 00 00-00N 3гр.30А/С/...Х146-черт.№28136 00 00 00-00H МТ-схема на участък“Изпитание“,ОП 100 Валидност на поканата:10.08.2019г. Лице за контакти:инж.Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 10.07.2019г.

Оther news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна Зъбофрезова машина за обраб

15 Jun 2017

Latest news

To the attention of our customers! Chinese manufacturers are abusing our products

10 Nov 2021

We have signals from several companies

30 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ФРЕЗОВА МАШИНА

20 Sep 2021

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАН

15 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

13 Sep 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020