Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

  • 24 Jul 2023

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за автоматизиране на операция“Окончателно затягане на два броя винтове М5 на хидравлична зъбна помпа с "Колаборативен робот HAN*S“. I.Изходни данни: 1.Габарити на сглобена помпа и разположение на винтовете. -скица- 1 2. Габарити на палетите и разположение на гнездата за помпите. - скица-2 3.Размери на приспособлението за установяване на помпите. -скица-3 Ⅱ. Стъпки на процеса: 1.Вземане от палет предварително затегната помпа с 0.3N/m 2.Установяване на помпата за регистриране на 2д. уникален код посредством четец. 3.Установяване и затягане на помпата в прибор за окончателно затягане. 4.Затягане на помпата в прибор за окончателно затягане. 5.Стартиране на процеса със натискане на два зелени бутона . 6.Получаване сигнал ОК за затегнати винтове с 4.9-5.9 N/m. 7.Оттягане на помпата от прибора за окончателно затягане. 8.Вземане на помпата от прибора за окончателно затягане и поставяне в палет окончателно затегнати помпи. Технологична последователност на процеса Ⅲ. Изисквания на модула: 1.Време, цикъл за окончателно затягане (подготвително заключително време) не повече от 20сек. Като чистото време за затягане на помпата е ≈10сек. т.е. за взимане на помпата от палет, прочитане, поставяне в прибора затягане, оттягане свалене от прибора и поставяне в палет е ≈10сек. 2. Правилно позициониране на помпата в прибора за окончателно затягане. 3.Възможност за измерване на въртящ момент на двата щиндела-посредством датчик за въртящ момент при затегната помпа. 4.Спазване на всични изисквания за техника на безопасност. Валидност на поканата: 24.08.2023г. Лице за контакти: инж. И.Цонев Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 24.07.2023г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна пещ за алуминиеви сплави

3 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на Пилотна роботизирана клетка за

3 Jul 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА ПЕЩ НА СТАЦИОНАРЕН ПРИНЦИП ЗА

11 Apr 2023

Hannover Messe 2023

8 Mar 2023

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023