Loading...

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефл

  • 13 Sep 2021

Description

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефлонови втулки към детайл“Лагер“за ХЗП-2 и 3 гр. по следното Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за проектиране и изработване на пилотна машина за набиване на тефлонови втулки към детайл“Лагер“за ХЗП-2 и 3 гр. 1.Наименование и кратка характеристика на заявената машина. Машината е предназначена за набиване на две тефлонови втулки на лагери за ХЗП 2 и 3гр.,както и за направа на два маслени канала във втулките. 2.Количество на заявените машини-1бр. 3.Обработваем детайл на машината 3.1.Наименование на детайла-лагер 3.2.От кое изделие е-ХЗП 2 и 3 гр. 3.2.Чертежен № Лагер 2 гр.нормален-черт. №11 2250 020...CNS”ЧС“-L16,9;L19,8;L24,96 Лагер 2 гр.реверсивен-черт. №28500 01 00-00R;”ЧС“ Лагер 2 гр.“НD”,”D”и “DS”вариант-черт. №28558 00 04-00НD”ЧС” Лагер 3 гр.нормален-черт.№28136 02 00 00-L24,96;L29,46 Лагер 3 гр.реверсивен-черт. №28583 10-00R 3.4.Заготовки Лагер 2 гр.нормален черт. № 111 2250 020H CNS-A Лагер 2 гр.реверсивен черт. № 28500 01 00 02R Лагер 3 гр.нормален черт. № 28136 02 01-00А Лагер 3 гр.реверсивен черт. № 28583 00 01 RA Тефлонови втулки 2гр.ф18/ф20 черт. №43141 089 00 Тефлонови втулки 2гр.ф19/ф21 черт. №28558 00 04-02HD Тефлонови втулки 3гр. черт. №28136 01 01 02-00 Лагерите ще се третират на заявената машина след предварителна агрегатна механична обработка на чела,отвори,канали и преди операция“Фрезоване на външен контур“ 3.4.1.Вид на материала-Аl Sn3Cu4 3.4.2.Tвърдост на материала-HB≥95 3.4.3.Начин на получаване-отливка 3.4.4.Тегло на заготовката-0,150....0,300кг. 4.Операции извършвани от машината: 4.1.Монтаж на тефлонови втулки,чрез запресоване в детайл“Лагер“ 4.2.Фрезоване/прошиване на два маслени канала 2 x R4 5.Метод на зареждане на машината: 5.1.Изисква се автоматизирано зареждане на тефлоновите втулки и автоматичната им ориентация спрямо процепа им.Вместимост на зарядната станция/бункера/-минимум 1000 бр.втулки 2гр./500 бр.втулки 3гр. 5.2.Изисква се автоматизирано зареждане на лагерите и отвеждането на сглобената единица“Лагер комплект/“/лагер плюс две втулки/.Вместимост на зарядната станция за лагери-минимум 50 бр.лагери 2 и 3 гр. 6.Необходима производителност-150 лагера комплект /лагер плюс две втулки/час 7.Вид на ел.ток и напрежение-380/220V 8.Наличие на пневмо мрежа и налягане на въздуха-0,6 Мра 9.Специални изисквания към машината 9.1.Осигуряване на обдухване със сгъстен въздух на базиращия прибор за детайла“лагер“,с цел отстраняване на попаднали стружки. 9.2.Машината да е със затворена работна зона,като не се допуска теч на масла както и стружки по пода на работното помещение; 9.3.Да са спазени изискванията по техника на безопасна работа на АМ. 10.Приложение Конструктивна документация- Лагер 2 гр.нормален-черт.№11 2250 020...CNS”ЧС“-L16,9;L19,8;L24,96 Лагер 2 гр.реверсивен-черт.№28500 01 00-00 R“ЧС“ Лагер 2 гр.“HD”,”D“ и „DS”вариант-черт.№28558 00 04-00HD“ЧС“ Лагер 3 гр.нормален-черт.№28136 02 00 00- L24,96;L29,46 Лагер 3гр.реверсивен-черт.№28583 10 -00R Заготовка лагер 2 гр.нормален черт. №111 2250 02 0H CNS-A Заготовка лагер 2 гр.реверсивен черт. №28500 01 00 02R Заготовка лагер 3 гр.нормален черт. №28136 02 01 -00А Заготовка лагер 3 гр.реверсивен черт.№28583 00 01RA Тефлонови втулки 2 гр.ф18/ф20 черт.№43141 089 00 Тефлонови втулки 2 гр.ф19/ф21 черт.№28558 00 04-02HD Тефлонови втулки 3 гр. Черт.№28136 01 01 02-00 Валидност на поканата: 13.10.2021г. Лице за контакти: инж. Антон Николов Настоящата покана е отправена до неограничен кръг лица на 13.09.2021г.

Оther news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за модернизация на стенд за изпитания на ХЗП - 1 гр.

11 Jan 2021

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за ПИЛОТЕН стенд за изпитания на ХЗП - 2 гр.

7 Dec 2020

Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за проектиране и изработка на пилотен двушпинделен вертикален обработващ център с манипулатор за зареждане/отвеждане на детайли.

2 Oct 2020

ЗАДАНИЕ за модернизация на вертикален машинен център MCV800 инв.№ 430985

28 Jul 2020

Latest news

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотна машина за „Визуален контрол

8 Feb 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Chicago /USA .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair IVT Expo 2024 Cologne /Germany .

18 Jan 2024

Caproni JSC will participate in the International Fair Hannover Messe 2024

18 Jan 2024

It’s our pleasure to inform you that as of November 01, 2023 CAPRONI JSC, Kazanlak is STEED MACHINERY Co., Ltd., Taiwan distributor for Bulgaria, Romania and Serbia.

1 Nov 2023

‘Капрони’АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработване на пилотна машина за обработка на тяло

1 Nov 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на пилотно съоръжение за стопяване

13 Sep 2023

“Капрони”АД-гр. Казанлък, на основание чл.290 и чл.291 от Търговския закон Отправя покана за възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище за проектиране и изработка на ПИЛОТНА АГРЕГАТНА МАШИНА ЗА ДЕТАЙЛ „ЛА

12 Sep 2023