Зареждане...

Области на приложение

Описание

Серво хидравлична система се използва за експериментални изследвания на строителни конструкции, подложени на квазистатично циклично, знакопроменливо натоварвания. На показаните снимки се прави изпитание на стоманени колони в строителни конструкции, подложени на срязваща сила.