Зареждане...

При зареждането на изображението възникна грешка.SMPM синхронни мотори с постоянни магнити -батерийно захранване

Описание

Синхронни електродвигатели с автономно(батерийно) захранване“ Разработката на синхронни електродвигатели с постоянни редкоземни магнити за електрозадвижвания с автономно(батерийно) захранване е продължение на възприетата линия във фирмата за постигане на по-висока енергоефективност. В тази насока бяха разработени основни типопредставители от гамата в диапазона от мощности от 0,75 до 22 kW и захранващи постоянни напрежения от 80 и 144 Vdc. На тази база се създават условия за бързо разширение на началната гама със създаване на т.н. „заграждащи версии“ около всеки утвърден типопредставител, като се използва нашата методология за изчисления. Резултатите от същата се потвърждават от разширените тествания на специализирания стенд, разработен за целта При реализиране на новата гама изделия е приложен подхода, както при разработката на гамата асинхронни електродвигатели с автономно(батерийно) захранване. Създадени са основно две конструктивни решения. При първото решение с по-ниска степен на защита( IP21- IP23) е приложена специална аксиално-радиална вентилация. Същата е патентно защитена. Охлаждащият въздух преминав през през зоните на загрятите тоководещи части на електродвигателя, което е от особена важност за охлаждането при екстремалните натоварвания. Второто конструктивно решение е аналогично на класическото изпълнение на асинхронните електродвигатели, като външна градивна елементна база, вентилация, степен на защита и т.н. Между двата типа изделия, усвоени в „Капрони“ АД-асинхрони и синхрони електродвигатели с автономно(батерийно ) захранване е налице максимална степен на унификация, което ги прави трудно различими по външен вид.