Загружается ...

Описание

MHL моторите са създадени да се прилагат при леки и средни натоварвания и се базират на разпределителен вал, оптимизиран за висока ефективност и Г-роторна орбитална двойка. Обратните клапани вградени в мотора редуцират вътрешното налягане в мотора до налягането на изходната линия. Моторите могат да бъдат с уплътнения за ниско или за високо налягане на изходния вал. Най-честите приложения са в: -селскостопански машини; -конвейери и транспортни ленти; -металообработващи машини; -в хранително-вкусовата промишленост; -в машини и съоръжения с въртящи се части; -смето-почистващи и смето-събиращи машини; -инструменти за завинтване и др..