Зареждане...

Описание

Монофазни асинхронни двигатели с мрежово захранване обикновено изпълнение IE1 1. Кратък обзор Базовите конструкции на еднофазните електродвигатели с пусков и работен кондензатори, с означение АMSR се изпълняват със стандартни и специални форми на база алуминиев дизайн ( щитове и тяло) според предназначението им, като при различните комбинации B35,B5, B14 и B14-306 и други не се променят присъединителните размери на базовите форми на изпълнение. В конструкцията е вложено електронно пусково устройство, като алтернатива на използваният т.н. „центробежен изключвател“, който е елемент с висока степен на дефектиране със значителни негативни последици. Най-често същият не изключва пусковата намотка, която изгаря и нанася непоправими дефекти на работната, респективно на електродвигателя. В тази връзка е направено целесъобразно конструктивно решение, като клемното табло на електродвигателя, електронното пусково устройство и работния кондензатор са поместени в специална защитена пластмасова кутия, а пусковият кондензатор е изнесен върху алуминиевият корпус на електродвигателя, укрепен надеждно. Всички изделия от типовия ред на AMSR се произвеждат в съответствие с изискванията на БДС ЕN 60034 “ Въртящи се електрически машини......”. Топлинният клас на изолацията е „F” (155⁰C) , като степента на защита е IP54 . Базовите технически данни са посочени в табличен вид, както за изпълнение за 2p=2, така и за 2p=4 Размерите на работния край на вала за стандартните и специалните изпълнения са показани в чертежите и таблиците с габаритните и присъединителни размери. По заявка на клиента могат да се изпълняват различни версии , свързани с интерфейса на конкретното изделие. Височината на оста на въртене е 80-100 мм.

Продукти